top of page

GELUK-kig in de klas

Is er weleens gedoe in jouw klas? Kinderen die worden buitengesloten, kinderen die zich alleen voelen, groepsvorming, vaak ruzie, pestgedrag, etc.

Wil jij als school weten wat de onderliggende dynamiek is en inzicht hebben in het gedrag van jouw groep?

Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

IMG_0524.JPG
IMG_0524.JPG

GELUK-kig

Ieder kind heeft het recht om zich GELUK-kig te voelen in de klas. Soms is er al van alles gedaan om de onrust in de klas op te lossen, maar blijft er ondanks dat een bepaalde sfeer hangen. 

 

Door op speelse wijze aan de slag te gaan in jouw klas  ontstaat er snel inzicht in de onderliggende groepsdynamiek, waarbij er ruimte is voor de gevoelens en emoties van ieder kind, maar waar ook begrip voor elkaar ontstaat.

Kinderen in de klas

Werkwijze

Welke positie neemt een kind in de klas in? Is deze juist teruggetrokken of meer de leider? Voelt deze zich groot of juist klein? Door situaties beeldend te maken, komen er snel inzichten. Wat doet het met een kind  op een bepaalde plek? Voelt deze zich buitengesloten en hoe breng je daar verandering in aan? Kinderen durven via het spel met poppetjes veel meer te zeggen, dan  rechtstreeks. tegen elkaar.

Kinderen in de klas
bottom of page